Ettevõte

Tere AS

Tere AS on kaasaegne ning laia, ent samas efektiivse tooteportfelliga müügi- ja tootmisettevõte, mis on tõusnud piimatöötlejast hästi organiseeritud innovaatiliseks ettevõtteks.

Tere AS peamisteks tegevusaladeks on toorpiima kokkuost, piimatoodete tootmine ja müük.

Tere tootmisüksused asuvad  Viljandis ja Põlvas. Tere tütarettevõtteks on Meieri Transport. Ettevõttes töötab üle 420 töötaja.

Väärtustame kõrgelt kodumaist toorpiima ja traditsioone, olles samas innovatiivsed ja uutele suundadele avatud. Tundes tarbija ootusi kasutame uusi tehnoloogiaid ja arendame tervislikke tooteid, pakkudes nendega elujõudu ja rahulolu igas eas inimestele. 

Tere missioon

Toome ühtse ja sisuka meeskonnana inimesteni tooted, mis ületavad nende ootusi.

Tere visioon

Uuendusmeelse ja vastutustundliku ettevõttena oleme oma valdkonna eeskuju ja suunanäitaja riikides, kus me tegutseme.

Tere väärtused

  1. Koostöö – üheskoos õnnestub.
  2. Kirglikkus – oleme võitjad oma igapäeva tegemistes.
  3. Hoolimine – hoolime oma kolleegidest, koostööpartneritest, keskkonnast ja ühiskonnast.
  4. Professionaalsus – oleme oma eriala parimad.
  5. Paindlikkus – me reageerime kiiresti kliendi ootusele.  

Tooted

Tere tootenimekirjas on kokku üle 150 kõrge kvaliteediga toote. Tuntumad kaubamärgid, mille all tooteid müüme on Tere, Kohuke, Merevaik, Hellus, Haps, Emma ja Paradiis.

2010 aastal sertifitseeriti ettevõttes integreeritud toiduohutuse juhtimissüsteem vastavalt standardile ISO 22000:2005.

Alates 2014 aastast  vastab ettevõtte Põlva ja Viljandi tootmisüksuste tegevus toiduohutuse juhtimisesüsteemi ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 ja täiendavatele FSSC 22000 nõuetele.

Ettevõte kohustub täitma kõiki nõudeid, mis tulenevad Eesti Vabariigi ja Euroopa liidu seadusadlikest aktidest sh. ka eksportriikide asjakohastest seadusandlikest aktidest seda nii ohutuse-, kvaliteedi-, tervise-, keskkonna- kui ka

sotsiaalse vastutuse küsimustes.

Ettevõte lähtub oma juhtimissüsteemi ülesehitamisel standardi ISO 9001:2015 nõuetest ja põhimõtetest.Tere kaubamärk

Tere kaubamärk loodi pea 30 aastat tagasi, aastal 1996. Tere oli uue aja kõige esimene piima kaubamärk. Täna on see tuntuim ja eelistatuim piima kaubamärk Eestis. 19. juunil 2006 muudeti ka ettevõtte juriidiline nimi selle tuntuima kaubamärgi järgi Tallinna Piimatööstusest Tere AS-iks.
 

TERE AS PEAKONTOR   Lelle 22, Tallinn 11318   Tel: +372 636 4113  E-post: tere@tere.eu