Tere toetab

Eestimaise suurettevõttena kannab Tere sotsiaalset vastutust ühiskonna heaolu ja arengu ees. Tere väärtustab inimest ning aega, mis veedetakse koos lähedaste ja sõpradega. Soovime kaasa aidata ühiskonna terviseteadlikkuse tõstmisele ja spordi arengule Eestis, toetades tervislikku ja aktiivset eluviisi väärtustavaid ettevõtmisi.

Tere peamiseks ja pikaaegseks eesmärgiks on olnud aktiivse eluviisi propageerimine. Tere toetab Eestis populaarsust kogunud spordialasid, millega saab igaüks tegeleda, kui inspiratsioon ja innustus olemas.

Sponsoreeritavas projektis hindame eelkõige järjepidevust, terviklikkust ja inspireerivust.
Peamisteks Tere AS-i poolt toetatavateks valdkondadeks on tervis, sport ja kultuur.


TERE AS PEAKONTOR   Lelle 22, Tallinn 11318   Tel: +372 636 4113  E-post: tere@tere.eu