Kvaliteet

Tere AS on kaasaegne ning laia, kuid efektiivse tooteportfelliga müügi- ja tootmisettevõte, kes eristub selgelt pelgalt piimatööstuse kuvandist.

Tere ASi eesmärk on pakkuda tarbija vajadustele vastavaid tooteid ja teenuseid ning arendada uuenduslike ja tervislike toodete abil tarbijate teadlikkust.

Tere ASi põhiväärtused


Uuendusmeelsus

Oleme uudishimulikud ja avatud muutustele. Tarbija ootusi teades arendame ja kasutame uusi tehnoloogiaid, oleme ettevõtlikud, julged ja aktiivsed, luues ise uuenduslikke lahendusi.

Tulemuslikkus

Töötame pühendunult suurte tulemuste nimel, usume iseendasse ja oleme jätkusuutlikud. 


Süsteemsus

Vaatame tervikut pikas perspektiivis, teeme õigeid otsuseid ja viime need ellu.

Usaldusväärsus

Oleme professionaalsed ja usaldusväärsed oma tarbijatele, klientidele, partneritele, meeskonnakaaslastele ja ühiskonnale, täidame antud lubadused ega tee järeleandmisi kvaliteedis.

Tere AS annab kvaliteetse tervisliku toiduga elujõudu ja rahulolu igas eas inimesele.

Tere AS väärtustab kõrgelt kodumaist toorainet. 

Kõrge kvaliteediga tooted valmistatakse kooskõlas riiklike õigusaktide, standardiga ISO 22000:2005 ja heade tootmistavadega. Kaubamärgid, mille all tooteid müüme, on Tere, Hellus, Mumuu, Emma, Merevaik, Kohuke ja Paradiis.

Tere ASi strateegiliste eesmärkide rakendamise vahend on kvaliteedipoliitika, mille vaatab ettevõtte tippjuhtkond läbi vähemalt kord aastas ning mille rakendamise eest vastutavad kõik ettevõtte töötajad.

TERE AS PEAKONTOR   Lelle 22, Tallinn 11318   Tel: +372 636 4113  E-post: tere@tere.eu