Kvaliteet

Tere ASi põhiväärtused


Usaldusväärsus

Tere AS väärtustab kõrgelt kodumaist toorainet.
   
Oleme professionaalsed ja usaldusväärsed oma tarbijatele, klientidele, partneritele, meeskonnakaaslastele ja ühiskonnale, täidame antud lubadused ega tee järeleandmisi kvaliteedis.

Tere AS annab kvaliteetse tervisliku toiduga elujõudu ja rahulolu igas eas inimesele.

Kõrge kvaliteediga tooted valmistatakse kooskõlas riiklike õigusaktide, standardiga ISO 22000:2005 ja heade tootmistavadega. Kaubamärgid, mille all tooteid müüme, on Tere, Hellus, Mumuu, Emma, Merevaik, Kohuke ja Paradiis.

Tere ASi strateegiliste eesmärkide rakendamise vahend on kvaliteedipoliitika, mille vaatab ettevõtte tippjuhtkond läbi vähemalt kord aastas ning mille rakendamise eest vastutavad kõik ettevõtte töötajad.


Uuendusmeelsus

Oleme uudishimulikud ja avatud muutustele. Tarbija ootusi teades arendame ja kasutame uusi tehnoloogiaid, oleme ettevõtlikud, julged ja aktiivsed, luues ise uuenduslikke lahendusi.

Tulemuslikkus

Töötame pühendunult suurte tulemuste nimel, usume iseendasse ja oleme jätkusuutlikud. 


Süsteemsus

Vaatame tervikut pikas perspektiivis, teeme õigeid otsuseid ja viime need ellu.

TERE AS PEAKONTOR   Lelle 22, Tallinn 11318   Tel: +372 636 4113  E-post: tere@tere.eu