Uudised
03.07.19

Harju maakohus kinnitas Tere saneerimiskava

Harju maakohus kinnitas Tere AS-i saneerimiskava, mille menetlemine kestis üle kolme aasta. Saneeritavate nõuete maht on üle 47 miljoni euro ning saneerimise tähtajaks seati kümme aastat.


"Lõpuks on saneerimiskava kinnitatud ning nüüd saame keskenduda täies mahus põhitööle," ütles Tere AS-i ja AS-i Farmi Piimatööstus juhatuse esimees Ülo Kivine. "Harju maakohtu otsus annab kõigile kindlust, et lisaks heale majanduslikule edenemisele saavad perspektiivis piltlikult öeldes vanad võlad klaaritud. Ettevõtte areng Maag Grupis on hea ning tänasega võime kinnitada, et meie arenguväljavaated tulevikuks on paljulubavad."

2016. aastal sõlmis Eesti kapitalil põhinev toiduainetetööstuskontsern Maag Grupp kokkuleppe Tere AS-i emafirma nõuete omandamiseks ning aastal 2017 koondus Tere AS teise eestimaise piimatootjaga AS Farmi Piimatööstus, kui viimane omandas 100 protsenti Tere AS-i aktsiatest.

Peale koondumist jätkas Tere tegutsemist Farmi Piimatööstuse tütarühinguna. Ettevõtete kaubamärgid jäid alles ning koondunud ettevõtte pikaajaline strateegia töötatakse välja saneerimiskava elluviimise ajal.

Kinnitatud saneerimiskavaga kujundatakse ümber kõik saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajate nõuded, et tagada ettevõtte tegevuse jätkamine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine. Saneerimiskava alusel rahuldatakse ka pandiga tagamata võlausaldajate nõudeid, mis jääksid pankrotimenetluse korral rahuldamata.

Kõikidele võlausaldajatele, kelle nõue saneerimiskavaga ümber kujundatakse, kohaldatakse identseid saneerimisabinõusid, milleks on võlasumma vähendamine, rahalise nõude täitmine osamaksetega ning kohustuse täitmise tähtaja pikendamine ehk nõude ajatamine. Samas kõik nõuded saavad rahuldatud vähemalt põhinõude ulatuses.

Pandiga tagatud võlausaldajate saneeritavaid nõudeid on kokku 29,7 miljoni euro ulatuses ning pandiga tagamata võlausaldajate nõudeid on kokku 17,8 miljoni euro ulatuses. Saneerimiskava kinnitamise poolt hääletas valdav enamus võlausaldajatest ehk üle 88 protsendi.


TERE AS PEAKONTOR   Lelle 22, Tallinn 11318   Tel: +372 636 4113  E-post: tere@tere.eu