Uudised
20.02.20

EAS toetab digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika läbiviimist Tere AS-s
EAS-I poolt toetatava ja Energex Energy Expert OÜ-ga koostöös läbiviidava digidiagnostika peamine eesmärk on kaardistada Tere AS-i automatiseerituse ning digitaliseerituse hetkeolukord ning selgitada välja vajadus parendustegevusteks. Töö tulemusena sõnastatakse visioon, mille elluviimine aitaks muuta ettevõtte tootmisprotsesse ja juhtimist efektiivsemaks ning liikuda edasi Tööstus 4.0 suunas.
TERE AS PEAKONTOR   Lelle 22, Tallinn 11318   Tel: +372 636 4113  E-post: tere@tere.eu