Uudised
01.03.21

Eesti Pakendiringlus: pakume joogikartongi ringlussevõtuks tootjatele vabatahtlikku lahendust

Eesti Pakendiringlus OÜ annab klientidele võimaluse käsitleda joogikartongi eraldi pakendimaterjali liigina, käitluskulusid õiglaselt hinnastada ning seega suurendada joogikartongi ringlussevõttu. Esimesena on Pakendiringlus löönud käed koostööks Tere AS-ga, kes asub joogikartongi eraldi deklareerima. Vabatahtliku deklareerimisega on aga oodatud liituma kõik toidutootjad ehk selles kontekstis pakendiettevõtjad.

Tänase Eestis kehtiva seaduse järgi puudub joogikartongil taaskasutusmäär, mis tähendab, et joogikartongist pakendi puhul on nii taaskasutamise määr kui hinnastamine paber- ja kartongpakendiga samal tasemel – selle raha eest ei ole võimalik joogikartongi tegelikult ringlusse suunata. 

„Turul on palju pakendeid, mille materjalina ringlussevõtt on jäänud tähelepanuta seetõttu, et sellega kaasnevad suuremad kulud. Kuna Pakendiseadus seda eraldi ka ei nõua, siis pole sellele tihti ka tähelepanu pööratud,“ selgitas  Eesti Pakendiringluse OÜ juhatuse liige Alder Harkmann. „Samas on aga inimesed, kes sorteerivad joogikartongi olmeprügist välja ja viivad selle pakendikonteinerisse, võtnud meiega ühendust läbi Facebooki lehe ja uurinud, miks joogikartong ringlusesse ei suunata. Nii tekkiski mõte kaasata tootmisettevõtteid, esimesena Tere AS ja leida lahendus. Oleme arutanud ka teiste keskkonnaseisukohast problemaatiliste pakendite ringlusväljundite üle ning loodetavasti saame koostööd laiendada ning leida sedasi paremaid väljundeid nii ringlussevõtmiseks kui juba pakendidisainiks.“  

„Joogikartong koosneb mitmest eri materjalist ja seetõttu ei ole neid ringlusesse võtta nii lihtne kui näiteks paberpakendit. Samas on sellised pakendid tarbijale mugavad ja hügieenilised. Seadus ei nõua praegu joogikartongi eraldi jäätmeliigina deklareerimist, küll aga soovime me ise leida keskkonnasõbralikumaid lahendusi pakendite ringlusse suunamiseks. Mul on väga hea meel, et Pakendiringlus leidis võimaluse, kuidas tootjatele pakkuda vabatahtlikku lahendust joogikartongi ümbertöötlemise kulude kandmiseks ning usun, et sellega tulevad kaasa ka teised tootjad,“ rääkis Tere ASi turundusjuht Katrin Tamm. „Usun, et sellisest koostööst sünnib ka edaspidi paremaid pakendilahendusi just keskkonnasäästmise eesmärkide täitmiseks,“ lisas Katrin Tamm.  

Tere AS hakkab edaspidi joogikartongi Pakendiringlusele eraldi deklareerima ja vastavalt deklareeritule täidab Pakendiringlus sihtmäära.  

Joogikartongi ringlusse võtmiseks on pakendiorganisatsioonidel võimalik lahendusi leida tootjatega koostöös. „Tere ASi probleemile viitamine „Osooni“ saates viis meid lahenduseni, mis aitab Eesti Pakendiringluse klientide turule lastud joogikartongi ringlusse. On äärmiselt hea meel teha koostööd selliste keskkonnateadlike klientidega, kes peavad väga oluliseks seda, mis saab nende pakenditest pärast tarbimist edasi. Võiks isegi öelda, et uus ajastu on pakendite ringlusse võtmises on kohal – tootja on võtnud südameasjaks teha rohkem kui seadusandlus nõuab, tarbijad on huvitatud sellest, et pakend ringlusse jõuaks ning meie selle ringi osana peame otsima lahenduse. Selle üle on mul siiralt hea meel, sest kui kõik osapooled tunnevad vastutust ja on huvitatud parematest lahendustest, saab ka Eesti riik ringluseesmärkidele lähemale,“ lisas Alder Harkmann.  

„Kõik Eesti Pakendiringluse kliendid ehk selles kontekstis pakendiettevõtjad, kes soovivad joogikartongi eraldi deklareerida, saavad Eesti Pakendiringluses seda teha – kui soov on olla veendunud, et turule lastud joogikartong ringlusse jõuab, siis võimalus on olemas – meie suuname edaspidi deklareeritud joogikartongist ringlusesse 70%. Et sellele mitte peale maksta nii meil kui Soome tehasel, kellega oleme käed löönud, oleks motivatsiooni ka tegeleda, siis soovime rakendada joogikartongile eraldi tariifi – 190 eurot tonni kohta. Ja kuna taaskasutusse läheb 70%, siis tuleks 1 tonni taaskasutuse kulu ettevõtjale 133 €/tonn, see on 55 eurot rohkem tonni kohta kui paberpakendil,“ selgitas kõrgemat tariifi Alder Harkmann.  

Eesti Pakendiringluse klientide joogikartong viiakse ringlusse võtuks Soome Poris asuvasse Corex kontserni kuuluva Corenso tehasesse, kes siis leotab joogikartongi erinevateks materjaliliikideks lahti ning teeb siis materjalist tugevaid papist hülsse. 

Eesti Pakendiringlus OÜ on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk ning korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise.

 

Kontakt:

Alder Harkmann, Eesti Pakendiringlus OÜ juhatuse liige

alder@pakendiringlus.ee, telefon +372 5561 6416


TERE AS PEAKONTOR   Lelle 22, Tallinn 11318   Tel: +372 636 4113  E-post: tere@tere.eu